เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00182110
บาร์โค้ดSE003598
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25620224
จำนวนครั้งที่ยืม0