เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00179359
บาร์โค้ดSE003324
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25610821
จำนวนครั้งที่ยืม0