เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00153314
บาร์โค้ดSE000105
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า2 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0