เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00163389
บาร์โค้ดSE001814
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า9 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0