เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00153317
บาร์โค้ดSE000106
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า2 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0