เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062848
หมายเลขทรัพยากรi00179451
บาร์โค้ดCRUC006677
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องอาเซียน
วันที่นำเข้า25610830
จำนวนครั้งที่ยืม0