เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062848
หมายเลขทรัพยากรi00144279
บาร์โค้ด209642
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25571022
จำนวนครั้งที่ยืม0