เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00047583
หมายเลขทรัพยากรi00177566
บาร์โค้ดCRUC005804
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610326
จำนวนครั้งที่ยืม0