เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00047583
หมายเลขทรัพยากรi00177565
บาร์โค้ดCRUC005803
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610326
จำนวนครั้งที่ยืม0