เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053702
หมายเลขทรัพยากรi00177197
บาร์โค้ดCRUC005573
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า3 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0