เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053702
หมายเลขทรัพยากรi00177583
บาร์โค้ดCRUC005823
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25610326
จำนวนครั้งที่ยืม0