เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074480
หมายเลขทรัพยากรi00174809
บาร์โค้ดCRUC004826
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25601030
จำนวนครั้งที่ยืม0