เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074480
หมายเลขทรัพยากรi00174806
บาร์โค้ดCRUC004823
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25601030
จำนวนครั้งที่ยืม0