เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053721
หมายเลขทรัพยากรi00173038
บาร์โค้ดCRUC004649
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600720
จำนวนครั้งที่ยืม0