เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053721
หมายเลขทรัพยากรi00168502
บาร์โค้ดCRUC003767
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600220
จำนวนครั้งที่ยืม0