เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068544
หมายเลขทรัพยากรi00169168
บาร์โค้ดCRUC004101
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องอาเซียน
วันที่นำเข้า25600314
จำนวนครั้งที่ยืม0