เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068544
หมายเลขทรัพยากรi00153498
บาร์โค้ด212455
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580916
จำนวนครั้งที่ยืม2