เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076555
หมายเลขทรัพยากรi00169059
บาร์โค้ดCRUC004004
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600313
จำนวนครั้งที่ยืม0