เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076555
หมายเลขทรัพยากรi00169058
บาร์โค้ดCRUC004003
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600313
จำนวนครั้งที่ยืม0