เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00066579
หมายเลขทรัพยากรi00161394
บาร์โค้ดCRUC001135
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25590518
จำนวนครั้งที่ยืม0