เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00066579
หมายเลขทรัพยากรi00161393
บาร์โค้ดCRUC001134
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25590518
จำนวนครั้งที่ยืม0