เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069925
หมายเลขทรัพยากรi00152045
บาร์โค้ดCD0616
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า7 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0