เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069925
หมายเลขทรัพยากรi00162156
บาร์โค้ดCD0606
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า7 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0