เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074513
หมายเลขทรัพยากรi00169797
บาร์โค้ดCD-B220800
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600328
จำนวนครั้งที่ยืม0