เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074513
หมายเลขทรัพยากรi00169795
บาร์โค้ด220800
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600328
จำนวนครั้งที่ยืม0