เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074320
หมายเลขทรัพยากรi00173196
บาร์โค้ด222201
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600725
จำนวนครั้งที่ยืม1