เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074320
หมายเลขทรัพยากรi00173195
บาร์โค้ด222200
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600725
จำนวนครั้งที่ยืม0