เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072259
หมายเลขทรัพยากรi00172217
บาร์โค้ด221890
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600628
จำนวนครั้งที่ยืม2