เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072259
หมายเลขทรัพยากรi00172215
บาร์โค้ด221888
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600628
จำนวนครั้งที่ยืม2