เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072141
หมายเลขทรัพยากรi00165904
บาร์โค้ด218511
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25591225
จำนวนครั้งที่ยืม0