เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072141
หมายเลขทรัพยากรi00165902
บาร์โค้ด218509
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25591225
จำนวนครั้งที่ยืม0