เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072908
หมายเลขทรัพยากรi00162935
บาร์โค้ด217550
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590826
จำนวนครั้งที่ยืม1