เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072908
หมายเลขทรัพยากรi00162934
บาร์โค้ด217549
เล่ม1
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590826
จำนวนครั้งที่ยืม0