เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071442
หมายเลขทรัพยากรi00161806
บาร์โค้ด217018
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า13 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3