เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071442
หมายเลขทรัพยากรi00161807
บาร์โค้ด217019
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590613
จำนวนครั้งที่ยืม0