เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070551
หมายเลขทรัพยากรi00160233
บาร์โค้ด216322
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590321
จำนวนครั้งที่ยืม0