เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070551
หมายเลขทรัพยากรi00160232
บาร์โค้ด216321
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590321
จำนวนครั้งที่ยืม1