เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00047467
หมายเลขทรัพยากรi00115832
บาร์โค้ด195912
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม1