เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00047467
หมายเลขทรัพยากรi00167539
บาร์โค้ดCRUC003354
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600126
จำนวนครั้งที่ยืม0