เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042079
หมายเลขทรัพยากรi00102070
บาร์โค้ด182378
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม1