เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042079
หมายเลขทรัพยากรi00102073
บาร์โค้ด182376
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม1