เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00188871
บาร์โค้ดSE004650
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 225 (ก.ย.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25641216
จำนวนครั้งที่ยืม0