เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00078542
หมายเลขทรัพยากรi00177156
บาร์โค้ดSE002846
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 91 (ม.ค.-มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า3 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0