เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055568
หมายเลขทรัพยากรi00132926
บาร์โค้ดVCD-EN0407
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0