เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00182077
บาร์โค้ดSE003584
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 บอร์ดเกม,วารสาร,หนังสือพิมพ์,set corner
วันที่นำเข้า11 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0