เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00176415
บาร์โค้ดSE003028
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 181 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25610123
จำนวนครั้งที่ยืม0