เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069819
หมายเลขทรัพยากรi00151935
บาร์โค้ดDVD0728
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580623
จำนวนครั้งที่ยืม0