เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077268
หมายเลขทรัพยากรi00174309
บาร์โค้ดDVD-AC0089
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25600919
จำนวนครั้งที่ยืม36