เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076419
หมายเลขทรัพยากรi00168371
บาร์โค้ดCRUC003656
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600218
จำนวนครั้งที่ยืม0