เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043944
หมายเลขทรัพยากรi00167499
บาร์โค้ดCRUC003320
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600126
จำนวนครั้งที่ยืม0